بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان - خسارت
در صورت وقوع خسارت احتمالی لازم است بیمه گذار سریعا نسبت به انجام امور زیر اقدام نماید :
1- اعلام کتبی خسارت ظرف مدت مقرر در بیمه نامه ( حداکثر 14 روز )
2- هماهنگی لازم جهت بازدید کارشناس بیمه گر
3- تنظیم صورتجلسه در محل و تعیین میزان خسارت
4- ارائه مدارک درخواست شده در صورتجلسه تنظیمی که بستگی به نوع بیمه نامه و نوع خسارت وارده می باشد
مدارک لازم جهت بررسی و پرداخت خسارت
در صورت بروز خسارت بیمه گذار موظف است ضمن انجام امور فوق ، نسبت به ارائه مدارک به شرح زیر و تشکیل پرونده خسارت در یکی از شعب شرکت اقدام نماید
1- اصل بیمه نامه به همراه تمامی ضمائم آن
2- اصل پیمان ، متمم های پیمان ، فهرست بهای پیمان و ضمائم آن ( در صورت وجود )
3- اصل و یا تصویر برابر اصل صورت مجلس ها و صورت وضعیت های ماهانه قبل از خسارت 
4- اصل دستور کار مشاور به پیمانکار و صورتمجلس انجام آن برای اجرای کارهائی که در نقشه ها نیست
5- اصل صورتجلسه با تایید کتبی دستگاه نظارت برای انجام کارهایی که هنوز به اتمام نرسیده است
6- اصل گزارش مقامات انتظامی در مورد سرقت یا فوت
7- اصل گزارش نزدیکترین ایستگاه هواشناسی در مورد حوادث طوفان یا سیل
* ضمنا" در صورت لزوم اسناد دیگر حسب مورد درخواست می گردد .
نکات مهم درباره خسارت
 1- حداکثر زمان اعلام خسارت 14 روز می باشد .
2- در صورت عدم پرداخت اقساط در مهلت مقرر ، خسارت به نسبت حق بیمه دریافتی به حق بیمه ای که می بایست تا زمان وقوع خسارت دریافت میگردیده ، پرداخت خواهد شد .
3- بیمه گذار نباید قبل از بازدید بیمه گر اقدام به ترمیم مواضع آسیب دیده نماید ولی باید به هزینه خود کلیه اقدامات لازم جهت جلوگیری از گسترش خسارت را به عمل آورد .
4- بیمه گر خسارت را فقط در وجه صاحبکار پرداخت می نماید .
5- خسارت براساس فهرست بهای منضم به قرارداد ، صورت مجالس و صورت وضعیت های ( صورت کارکردهای ) اجرایی قبل از حادثه پرداخت می گردد .
6- بیمه گذار ملزم به رعایت نکات ایمنی می باشد .
7 - خسارت وارده قبل از تاریخ صدور بیمه نامه از شمول پوشش بیمه ای مستثنی می باشد .

بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان - کلیات صدور
بیمه تضمین کیفیت ساختمان
این بیمه نامه هرگونه نقصی در سازه های اصلی و جانبی ساختمان ناشی از طراحی غلط ، اجرای نادرست ، مواد و مصالح معیوب را در طی مدت اعتبار بیمه نامه که به بیمه گر اعلام شود و در زمان صدور گواهی پایان کار به وسیله بیمه گذار و گواهی تایید بازرس فنی آشکار نشده باشد را تحت پوشش قرار می‌دهد.
سازه‌های اصلی ساختمان عبارت است از : تمام اجزاء سازه داخلی و خارجی باربر که برای پایداری یا استحکام بنا ضروری هستند شامل پی‌ها ، ستون‌ها ، کف‌ها ، تیرها ، بادبندها ، تمام دیوارها و سقف‌ها
سازه‌های جانبی ساختمان عبارت است از : کلیه اجزای غیر باربر ساختمان مانند دیوارهای غیر باربر ، در و پنجره‌ها ، گچ‌کاریها ، کاشی‌کاری‌ها ، کف‌پوش‌ها ، نازک‌کاری‌ها ، فاضلاب‌های داخلی ، تأسیسات الکتریکی و مکانیکی ثابت به استثنای مواردی که تحت عنوان سازه‌های اصلی ساختمان تعریف شده‌اند

 

موضوع مورد بیمه
موضوع مورد بیمه عبارتست از کل بنا یا هر ساختمان از بنا شامل ساختمان‌های مسکونی، مسکونی اداری و مسکونی تجاری
سرمایه مورد بیمه
1-     ارزش کارهای سازه : مبلغ کل برآورد انجام کار برای احداث سازه‌های اصلی و جانبی
2-     ارزش سایر کارهای ساختمانی : ارزش سایر کارهای انجام شده مانند محوطه‌ سازی ، احداث جاده‌های مورد نیاز ، استخر، برج آب ، پل وسیله نقلیه یا عابر و ...
3-     هزینه جلوگیری از تخریب یا توسعه خسارت : در صورت درخواست بیمه‌گذار به میزان حداکثر 20٪ مجموع مقادیر بندهای 1 و 2 خواهد بود.
4-     هزینه پاک سازی و برداشت ضایعات : در صورت درخواست بیمه‌گذار به میزان حداکثر 10٪ مجموع مقادیر بندهای 1 و 2 خواهد بود.
5-     هزینه‌های حرفه‌ای : کلیه هزینه‌ها از تهیه نقشه تا گرفتن جواز یا مقاوم‌سازی که در صورت درخواست بیمه‌گذار به میزان حداکثر 10٪ مجموع مقادیر بندهای 1 و 2 خواهد بود

 

خطرات تحت پوشش
هرگونه نقص در سرمایه مورد بیمه ناشی از طراحی غلط ( خلاف استانداردها ، قوانین و مقررات ، انجام محاسبات نادرست و ...) ، مواد یا مصالح معیوب و اجرای نادرست کار ( اجرای ضعیف یا نادرست توسط پیمانکار یا مجری در بخش‌های استراکچرال، مکانیکال یا الکتریکال ) که در طی اعتبار بیمه‌نامه به بیمه‌گر اعلام می‌شود و در زمان صدور گواهی پایان کار و گواهی تأیید بازرس فنی بیمه‌گر ، آشکار نشده باشد به شرح زیر تحت  پوشش می باشد :
1-     دو سال اول از تاریخ شروع پوشش بیمه‌ای : جبران هر نوع خسارت فیزیکی وارد به سازه‌های اصلی و جانبی ساختمان به علت عدم رعایت استانداردها
2-     سال سوم تا دهم از تاریخ شروع پوشش بیمه‌ای : جبران هر نوع خسارت فیزیکی وارد به سازه‌های اصلی و جانبی ساختمان ناشی از نقص در سازه‌های اصلی ساختمان به علت یکی از موارد مندرج در بند 13 از ماده 2 شرایط عمومی بیمه‌نامه
مدت اعتبار بیمه نامه
پوشش این بیمه نامه از تاریخ صدور گواهی پایان کار کلی ساختمان توسط شهرداری با تأیید بازرس فنی بیمه‌گر ، آغاز و پس از گذشت مدت ده سال از آن تاریخ پایان خواهد  یافت .
لازم به ذکرست که صدور بیمه‌نامه ، همزمان با شروع فعالیت ساخت و ساز می‌باشد ولی تاریخ شروع پوشش بیمه‌ای، سرمایه قطعی بیمه‌نامه و حق بیمه قطعی بر اساس گزارش بازرس فنی بیمه‌گر طی الحاقی به بیمه‌گذار ابلاغ خواهد شد .

 

استثنائات بیمه نامه
مطابق موارد مندرج در بیمه‌نامه عیوب اساسی و پنهان ساختمان که اهم آن عبارتند از جنگ، واکنش‌های هسته‌ای ، خرابکاری ، اعمال عمدی یا سهوی بیمه‌گذار یا کارکنان وی ، صاعقه ، انفجار ، آتش‌سوزی ، سیل ، طوفان ، زلزله ، خسارات ناشی از ساختمان‌ها یا تأسیسات مجاور ، نگهداری نامناسب از سازه ، فرسودگی ، تغییر رنگ ، ترک‌های سطحی ، خسارات ناشی از تعمیرات ، تغییرات و اضافات ، سرقت و  ...