بیمه حمل و نقل کالا:
آیا می دانید هنوز هم بسیاری از تجار در اثر از دست دادن کالاهای خود در مسیر حمل در آستانه ورشکستگی قرار می گیرند؟
محصولات كارخانه های تولیدی، كالاهای مصرفی ، مواد اولیه و انواع ماشین آلات سبک و سنگین ، در جریان بارگیری ، حمل و نقل و تخلیه در معرض خطرهای گوناگون از جمله تصادف وسیله نقلیه، شرایط نا مساعد جوی ، سوانح و بلایای طبیعی ، نا امنی مسیر عبور ، تلف و آسیب دیدگی ، دزدی ، عدم تحویل و ... قرار دارند.بیمه‌ حمل‌ و نقل‌كالا پوششی ‌است‌ كه‌ بیمه‌گر درقبال‌ دریافت‌ حق‌ بیمه‌ متناسب‌ با پوشش‌ بیمه‌ای‌ ارائه شده به بیمه‌گذار، تعهد می‌كند كه‌ چنانچه‌ كالای‌ مورد بیمه‌ در جریان‌ حمل‌ و جابجایی‌ ازمبدأ تا ‌مقصد ذکر شده‌ در بیمه‌نامه‌ و به ‌علت ‌وقوع ‌یكی ‌از خطرات ‌بیمه شده مندرج‌ در آن ، ‌تلف‌ و یا دچار خسارت گردید و یا بیمه‌گذار براساس‌ قوانین‌ و مقررات ‌بین‌المللی‌ متحمل ‌پرداخت‌ هزینه‌هایی‌ شد ، زیان‌ وارد به‌ كالا و  هزینه‌های صورت گرفته  را جبران‌ نماید .

 

بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل:
آیا می دانید :
شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل داخلی براساس قانون تجارت و سایر مقررات مربوطه، موظفند محمولاتی را که توسط ارسال کنندگان و یا صاحبان کالا جهت حمل به مقاصد موردنظر به آنها واگذار می گردد، صحیح و سالم به مقصد برسانند.با توجه به قلمرو و توسعه شهرها و پیشرفت روزافزون صنعت و تکنولوژی در عصر حاضر و افزایش ارزش کالا، مسئولیت شرکت های حمل و نقل نیز افزایش یافته است. جبران آثار وقوع خطرهای متعدد در جاده های بین شهری ناشی از حوادثی همچون تصادف ، آتش سوزی ، واژگونی و ... ، جزء مسئولیت مؤسسات حمل و نقل می باشد که در صورت وقوع هر یک از خطرهای مذکور ، مسئولیت سنگینی ایجاد خواهد شد که جبران آن برای شرکت های حمل و نقل به آسانی امکان پذیر نخواهد بود.


بیمه‌ مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی پوششی ‌است‌ كه‌ بیمه‌گر درقبال‌ دریافت‌ حق‌ بیمه‌ متناسب‌ با پوشش‌ بیمه‌ای‌ ارائه شده به بیمه‌گذار، تعهد می‌كند كه‌ چنانچه‌ كالای‌ مورد بیمه‌ در جریان‌ حمل‌ و جابجایی‌ ازمبدأ تا ‌مقصد ذکر شده‌ در بارنامه و به ‌علت ‌وقوع ‌یكی ‌از خطرات ‌بیمه شده ، ‌تلف‌ و یا دچار خسارت گردید مسئولیت ناشی از خسارت های وارده را جبران نمایند همچنین چنانچه بیمه‌گذار براساس‌ قوانین‌ و مقررات ‌متحمل ‌پرداخت‌ هزینه‌هایی‌ شد نسبت به جبران‌ آن اقدام نماید .