بیمه عمر: از نظر حقوقی، بیمه عمر قراردادی است که به موجب آن بیمه گر در مقابل دریافت حق بیمه متعهد می شود در صورت فوت بیمه شده، یا زنده ماندن آن در زمان معین، مبلغی (سرمایه یا مستمری) را به بیمه گذار و یا شخص ثالث تعیین شده از طرف او، بپردازد.